Magazynowanie

Oferujemy usługi magazynowania zarówno krótkoterminowego jak i długookresowego w lokalizacjach takich jak Gdańsk i Gdynia. Realizujemy przeładunki towarów zjednostkowanych oraz ładunków niestandardowych, ciężkich wymagających użycia sprzętu specjalistycznego.

Comments are closed.